Yoğun Bakım Hemşireliği

Yoğun bakım, ciddi hastalıklar/acil bir olayın meydana gelmesiyle sağlığı bozulan hastamıza son teknolojik imkanlar ve yoğun bakım bilgisiyle bakım verilmesi gereken birimimizdir.
Yoğun bakım hemşiresi, vücudun aksamış olan fonksiyonlarının, esas neden ortadan kalkıncaya kadar desteklenmesi ve bu süreç içerisinde hastanın hayatta kalmasının sağlanmasına yönelik faaliyetleri kapsayan, yoğun bakımda kullanılan her türlü cihaz ve teknolojiyi kullanma bilgi ve becerisiyle donanımlı hemşiredir.
Yoğun bakım Ünitemizde hayati bulgulardaki ani değişiklikleri zamanında fark edip gerekli önlemleri alabilen, modern yaşam destek birimlerini kullanma ve yaşamsal bulguları takip etme konularında yetişmiş hemşirelerimiz bu görevi yürütmektedir.