Çalışan Güvenliği Komitesi

Adı Soyadı

Görevi

Dr. Sebahattin ATAOĞLU

Başhekim Yardımcısı (Başkan)

Abdülbaki PALA

İdari ve Mali İşler Müdürü

Emine GÜMÜŞ

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Dr. Hanife Nadide ACAY

Göğüs Hastalıkları Uzmanı

Emine YILMAZ

Kalite Yönetim Direktörü

Kalbiye MEMİŞ

Kalite Birimi (Komite Sekreteri)

Nilay KUTLU

Psikolog

Pınar DURMUŞ

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Banu KALELİ

Röntgen Sorumlu Teknisyeni

Mürşide TAHTA

Anestezi Sorumlu Teknisyeni

Arzu ERCAN

Laboratuvar Sorumlu Teknisyeni

Ersin ÇAPAR

Güvenlik Amiri

Fatma ÖZBEY

Çalışan Sağlığı Birim Sorumlusu