Kemik Yoğunluğu Ölçümü

KEMİK YOĞUNLUK ÖLÇÜM CİHAZI (DXA)

       Kemik erimesi osteoporozun erken dönemde teşhisi ve karşılaştırılabilir ölçümlerle izlenmesi için geliştirilmiş olan kemik dansitometre sistemi osteoporoza bağlı kırık riskini belirlemede en doğru sonuç veren yöntemdir. Yüksek risk taşıyan menapoz dönemindeki kadınlar başta olmak üzere geniş kullanım alanı bulunan kemik yoğunluk ölçüm cihazı hastanemizde hizmet vermektedir.