Biyokimya ve Mikrobiyoloji

Hastanemizde muayene ve tedavi olan hastalara acil ve rutin laboratuar hizmeti verilmektedir. Laboratuarımız KBUDEK ve LABQUALTY EXTERNAL Kalite Kontrol Programı'na kayıtlı olup tüm sonuçlarımız bu program çerçevesinde yurt dışında kontrol edilmektedir.

Tüm cihazlarımızın bakımı günlük, haftalık ve aylık olmak üzere laboratuar çalışanları ve ilgili firmaların teknik servisleri tarafından yürütülmektedir. Her sabah günlük kontrol serumları çalışıldıktan sonra hasta örneklerine geçilmektedir. Gerektiğinde gün içinde kontroller tekrarlanmaktadır.

Biyokimya çalışmaları otoanalizör ile gerçekleştirilmektedir. Tam kan sayımları ve pıhtılaşma testleri için de otomatik sistemler mevcuttur.

Laboratuarımızda iki Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, iki Biyokimya Uzmanı, bir Mikrobiyoloji Uzmanı, yedi Laboratuar Teknisyeni görev yapmaktadır.


M.S. BALTALİMANI KEMİK HASTALIKLARI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ
BİYOKİMYA LABORATUVARINDA ÇALIŞILAN TESTLER

Tetkik Adı Örnek Cinsi Çalışma Zamanı Sonuç Veriliş Zamanı Acil Sonuç Veriliş Zamanı Numune Transferi Numune Red Kriteri
Albumin Serum Hergün 24 saat 3 Saat   Sarı Kapaklı Tüp H,Y,L,A,P
ALP Serum Hergün 24 saat 3 Saat   Sarı Kapaklı Tüp H,Y,L,A,P
ALT Serum Hergün 24 saat 3 Saat 60 Dakika Sarı Kapaklı Tüp H,Y,L,A,
AST Serum Hergün 24 saat 3 Saat 60 Dakika Sarı Kapaklı Tüp H,Y,L,A,
CK Serum Hergün 24 saat 3 Saat   Sarı Kapaklı Tüp H,Y,L,A,
D:Biluribin Serum Hergün 24 saat 3 Saat   Sarı Kapaklı Tüp H,Y,L,A,
Demir Serum Hergün 24 saat 3 Saat   Sarı Kapaklı Tüp H,Y,L,A,
Demir Bağlama Kapasitesi Serum Hergün 24 saat 3 Saat   Sarı Kapaklı Tüp H,Y,L,A,
Fosfor Serum Hergün 24 saat 3 Saat   Sarı Kapaklı Tüp H,Y,L,A
GGT Serum Hergün 24 saat 3 Saat   Sarı Kapaklı Tüp H,Y,L,A,
Glikoz Serum Hergün 24 saat 3 Saat 60 Dakika Sarı Kapaklı Tüp H,Y,L,A,
HBA1C EDTA’lı kan Hergün 24 saat 3 Saat   Mor kapaklı Tüp Y,A,P
İdrarda Ca,P 24 saatlik İdrar Hergün 24 saat 3 Saat   İdrar kabı Y,A
Kalsiyum Serum Hergün 24 saat 3 Saat 60 Dakika Sarı Kapaklı Tüp H,Y,L,A,P
Klor Serum Hergün 24 saat 3 Saat 45 Dakika Sarı Kapaklı Tüp H,Y,L,A,P
Kolestrol Serum Hergün 24 saat 3 Saat   Sarı Kapaklı Tüp H,Y,L,A,P
HDL kolestrol Serum Hergün 24 saat 3 Saat   Sarı Kapaklı Tüp H,Y,L,A,P
Kreatin kirensi 24 saatlik İdrar Hergün 24 saat 3 Saat   İdrar kabı Y,A
Kreatinin Serum Hergün 24 saat 3 Saat 60 Dakika Sarı Kapaklı Tüp H,Y,L,A,P
LDH Serum Hergün 24 saat 3 Saat   Sarı Kapaklı Tüp H,Y,L,A,P
OGTT Serum Hergün 24 saat 3 Saat   Sarı Kapaklı Tüp H,Y,L,A,P
Potasyum Serum Hergün 24 saat 3 Saat 45 Dakika Sarı Kapaklı Tüp H,Y,L,A,P
Sodyum Serum Hergün 24 saat 3 Saat 45 Dakika Sarı Kapaklı Tüp H,Y,L,A,P
T.Biluribin Serum Hergün 24 saat 3 Saat   Sarı Kapaklı Tüp H,Y,L,A,P
T.Protein Serum Hergün 24 saat 3 Saat   Sarı Kapaklı Tüp H,Y,L,A,P
T.Kolestrol Serum Hergün 24 saat 3 Saat   Sarı Kapaklı Tüp H,Y,L,A,P
Trigliserid Serum Hergün 24 saat 3 Saat   Sarı Kapaklı Tüp H,Y,L,A,P
Üre Serum Hergün 24 saat 3 Saat 60 Dakika Sarı Kapaklı Tüp H,Y,L,A,P
Ürik Asit Serum Hergün 24 saat 3 Saat   Sarı Kapaklı Tüp H,Y,L,A,P
ASO Serum Hergün 24 Saat 3 saat   Sarı kapaklı tüp H,Y,A,P
CRP Serum Hergün 24 Saat 3 saat 90 dakika Sarı kapaklı tüp H, Y, A,P
RF Serum Hergün 24 Saat 3 saat   Sarı kapaklı tüp H,Y,A,P
D-DİMER EDTA’lı Kan Hergün 24 Saat 30 dakika 30 dakika Mor kapaklı tüp Y, A ,P
Troponin I EDTA’lı Kan Hergün 24 Saat 30dakika 30 dakika Mor kapaklı tüp Y,A,P
aPTT Sitratlı plazma Hergün 24 Saat 3 saat 90 dakika Mavi kapaklı tüp H,Y,A,L,P
PT Sitratlı plazma  Hergün 24 Saat 3 saat 90 dakika  Mavi kapaklı tüp H,Y,A,L,P
Kan Gazı Heparinli Kan Hergün 24 Saat 10 dakika 10 dakika Heparinli Enjektör Y,A,P
TİT  Spot İdrar Hergün 24 saat 3 saat 30 dakika İdrar kabı Y,A
Gaitada gizlikan Gaita Hergün 24 saat 3 saat 30 dakika Gaita kabı  
   

B:YANLIŞ BARKOD
P: PIHTI                 ( Pıhtılı Kan)
H: HEMOLİZ          ( Hemolizli Kan)
Y: YANLIŞ MATERYEL.
A: YETERSİZ MATERYEL.
L: LİPEMİ
K: KONTAMİNE KÜLTÜR NUMUNESİ

M.S. BALTALİMANI KEMİK HASTALIKLARI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ
 MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA ÇALIŞILAN TESTLER

TETKİK ADI Örnek Cinsi Çalışma Zamanı Sonuç veriliş zamanı Acil sonuç veriliş zamanı Numune transferi Numune red kriteri
HEMOGRAM EDTA’lı kan Hergün 24 saat 2 saat 30 dakika Mor kapaklı tüp H,Y,A,P
KAN GRUBU EDTA’lı kan Hergün 24 saat 3 saat 30 dakika Mor kapaklı tüp H,Y,A,P
CROSH MATCH EDTA’lı kan Hergün 24 saat 3 saat 45 dakika Mor kapaklı tüp H,Y, A,P
SEDİMANTASYON Sitratlı kan Hergün 24 saat 2 saat   Siyah  kapaklı tüp H,Y,L,A,P
KÜLTÜR İlgili materyal Hergün 24 saat 2-3 gün   Steril kültür kabı, Transport besiyeri Bekletilmiş ve uygun kaba alınmamı numuneler
GAİTA MİKROSKOBİSİ Gaita 5 gün mesai saatleri içinde 1 saat   Gaita kabı Bekletilmiş ve uygun kaba alınmamı numuneler 
GRAM BOYAMA Uygun materyal 5 gün mesai saatleri içinde 1 saat   Steril kültür kabı, Transport besiyeri Y,A,
BRUCELLA Serum 5 gün mesai saatleri içinde 24 saat   Sarı kapaklı tüp H,Y,L,A,İ
VDRL Serum 5 gün mesai saatleri içinde 3 saat   Sarı kapaklı tüp H,Y,L,A,İ
PERİFERİK YAYMA EDTA’lı kan 5 gün mesai saatleri içinde 3 saat   Mor kapaklı tüp H,Y,L,A,P

YANLIŞ BARKOD
P: PIHTI                 ( Pıhtılı Kan)
H: HEMOLİZ          ( Hemolizli Kan)
Y: YANLIŞ MATERYAL.
A: YETERSİZ MATERYAL.
L: LİPEMİ
K: KONTAMİNE KÜLTÜR NUMUNESİ

KURUM DIŞI LABORATUVARLARDA (OKMEYDANI E.A. HASTANESİ) ÇALIŞILAN TESTLER

Tetkik Adı Örnek Cinsi Çalışma Zamanı Sonuç Veriliş Zamanı Numune Transferi
HbsAg Serum Mesai  içi İlk kurye aynı gün,diğerleri ertesi gün  Sarı kapaklı tüp
AntiHCV Serum Mesai  içi İlk kurye aynı gün,diğerleri ertesi gün  Sarı kapaklı tüp
AntiHIV Serum Mesai  içi İlk kurye aynı gün,diğerleri ertesi gün  Sarı kapaklı tüp
AntiHbs Serum Mesai  içi İlk kurye aynı gün,diğerleri ertesi gün  Sarı kapaklı tüp
TOXOPLASMA IGM ve Ig G Serum Mesai  içi İlk kurye aynı gün,diğerleri ertesi gün  Sarı kapaklı tüp
RUBELLA IgM VE Ig G Serum Mesai  içi İlk kurye aynı gün,diğerleri ertesi gün  Sarı kapaklı tüp
CMV IgM ve IgG Serum Mesai  içi İlk kurye aynı gün,diğerleri ertesi gün  Sarı kapaklı tüp
Kan kültürü kan Mesai  içi 5-10 gün Kan kültürü şişesi
KURUM DIŞI LABORATUVARLARDA ÇALIŞILAN (OKMEYDANI E.A. HASTANESİ) TESTLER
Tetkik Adı Örnek Cinsi Çalışma Zamanı Sonuç Veriliş Zamanı Numune Transferi
FREE T3 Serum Mesai içi İlk kurye aynı gün, diğerleri ertesi gün Sarı kapaklı tüp
FREE T4 Serum Mesai içi İlk kurye aynı gün, diğerleri ertesi gün Sarı kapaklı tüp
TSH Serum Mesai içi İlk kurye aynı gün, diğerleri ertesi gün Sarı kapaklı tüp
ESTRODİOL Serum Mesai içi İlk kurye aynı gün diğerleri ertesi gün Sarı kapaklı tüp
FSH Serum Mesai içi İlk kurye aynı gün, diğerleri ertesi gün Sarı kapaklı tüp
LH Serum Mesai içi İlk kurye aynı gün, diğerleri ertesi gün Sarı kapaklı tüp
PROGESTERON Serum Mesai içi İlk kurye aynı gün, diğerleri ertesi gün Sarı kapaklı tüp
PROLAKTİN Serum Mesai içi İlk kurye aynı gün, diğerleri ertesi gün Sarı kapaklı tüp
B-HCG Serum Mesai içi İlk kurye aynı gün, diğerleri ertesi gün Sarı kapaklı tüp
FERRİTİN Serum Mesai içi İlk kurye aynı gün, diğerleri ertesi gün Sarı kapaklı tüp
KORTİZOL Serum Mesai içi İlk kurye aynı gün, diğerleri ertesi gün Sarı kapaklı tüp
TESTESTERON Serum Mesai içi İlk kurye aynı gün, diğerleri ertesi gün Sarı kapaklı tüp
TOTAL PSA Serum Mesai içi İlk kurye aynı gün, diğerleri ertesi gün Sarı kapaklı tüp
SERBEST PSA Serum Mesai içi İlk kurye aynı gün, diğerleri ertesi gün Sarı kapaklı tüp
VİTAMİN B12 Serum Mesai içi İlk kurye aynı gün, diğerleri ertesi gün Sarı kapaklı tüp
FOLİK ASİT Serum Mesai içi İlk kurye aynı gün, diğerleri ertesi gün Sarı kapaklı tüp
DHEASO4 Serum Mesai içi İlk kurye aynı gün, diğerleri ertesi gün Sarı kapaklı tüp
PTH Serum Mesai içi İlk kurye aynı gün, diğerleri ertesi gün Sarı kapaklı tüp
ATG Serum Mesai içi İlk kurye aynı gün, diğerleri ertesi gün Sarı kapaklı tüp
ATPO Serum Mesai içi İlk kurye aynı gün, diğerleri ertesi gün Sarı kapaklı tüp
TİROGLOBULİN Serum Mesai içi İlk kurye aynı gün, diğerleri ertesi gün Sarı kapaklı tüp
İNSÜLİN Serum Mesai içi İlk kurye aynı gün, diğerleri ertesi gün Sarı kapaklı tüp
25-OH VİT D Edtalı plasma Mesai içi 4 gün sonra Mor kapaklı tüp
TOTAL IGE Serum Mesai içi İlk kurye aynı gün, diğerleri ertesi gün Sarı kapaklı tüp
AFP Serum Mesai içi İlk kurye aynı gün, diğerleri ertesi gün Sarı kapaklı tüp
CEA Serum Mesai içi İlk kurye aynı gün, diğerleri ertesi gün Sarı kapaklı tüp
CA125 Serum Mesai içi İlk kurye aynı gün, diğerleri ertesi gün Sarı kapaklı tüp
CA19-9 Serum Mesai içi İlk kurye aynı gün, diğerleri ertesi gün Sarı kapaklı tüp
CA15-3 Serum Mesai içi İlk kurye aynı gün, diğerleri ertesi gün Sarı kapaklı tüp
IGA Serum Mesai içi 4 gün sonra Sarı kapaklı tüp
IGG Serum Mesai içi 4 gün sonra Sarı kapaklı tüp
IGM Serum Mesai içi 4 gün sonra Sarı kapaklı tüp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                              KURUM DIŞI LABOTATUVARLARDA (ŞİŞLİ ETFAL E.A. HASTANESİ) ÇALIŞILAN TESTLER
Tetkik Adı
Örnek Cinsi
Çalışma Zamanı
Sonuç Veriliş Zamanı
Numune Transferi
9. TÜBERKÜLOZ KÜLTÜRÜ (LÖWENSTEİN JENSEN)
Balgam, açlık mide sıvısı, BAL, yara, idrar, plevral sıvı 
Mesai  içi
45 GÜN
Steril mavi kapaklı falcon tüpleri

LABORATUVAR TESTLERİ PANİK DEĞERLERİ

Biyokimya laboratuvarında çalışılan testlerin belirtilen panik değerlerde çıkması durumda;

  • Öncelikle, çıkan sonuçla birlikte hastanın diğer testlerinde ve birlikte çalışılan diğer hasta sonuçlarında da bir sorun olup olmadığı kontrol edilir.
  • Diğer hastaların testlerinde de problem var ise ölçüm yöntemimizle ilgili bir sorun olduğu düşünülerek düzeltici önleyici faaliyetlere başvurulur ( Cihaza yıkama verilmesi, kalibrasyon yapılması, kontrol çalışılması, reaktif değiştirilmesi, ortam koşullarının değiştirilmesi vb.)
  • Ölçüm yöntemimizle ilgili bir sorun olmadığı düşünülüyor ise hasta serumu tekrar makroskobik olarak kontrol edilerek fibrin ( pıhtı ) partikülleri vb. olup olmadığı araştırılır.
  • Santrifüj edilerek çalışılan testler için gerekirse örnek tekrar santrifüj edilir.
  • Sonuç başka bir yöntemle, yok ise mevcut olan yöntemle yeniden çalışılarak teyit edilir.
  • Teyit edilen sonuç ile ilk çalışılan sonuç karşılaştırılır ve sonuçların birbirine yakınlığı değerlendirilir.
  • Hasta serviste yatıyor ise servis Sorumlu Hemşiresi ve Doktoruna, poliklinik hastası ise Doktoruna bilgi verilir.
  • Hastada ilgili sonucu açıklayacak bir klinik durum var ise sonuç rapor edilir.
  • Böyle bir sebep yok ise mümkünse hastadan yeni bir örnek alınarak test tekrar edilir. Sonuç değişmez ise ölçüm yöntemimizi de interfere edebilecek faktörler göz önünde bulundurularak başka bir laboratuvarda çalıştırılması önerilir.
  • Laboratuvar uzmanı veya sorumluları tarafından, hastanın adı ve soyadı, protokol numarası ve kritik değerdeki testin sonucu ile birlikte hazırlanan ‘‘Panik Değer Bildirim Formuna’’ kaydedilir.

*** Hastanemiz kan alma biriminde 08.30 – 16.30 saatleri arasında kan alınmaktadır.
***Acil gelen ve servis hastaları için ise günün her saati örnek kabul edilmektedir.
***Testlerin sonuç verme zamanları ilgili tablolarda belirtilmiştir.

Yapılan testlerden doğru sonuç elde edilebilmesi için aşağıdaki şartlara dikkat edilmesi gereklidir.

• Genel sağlık taraması laboratuar tetkikleri için 10–12 saatlik açlık sonrası sabah kan verilmelidir.
• Tetkik için hastanemize gelmeden önce ağır ve zorlayıcı egzersizlerden kaçınılmalı ve kan vermeden önce yarım saat kadar dinlenilmelidir.
• Gece saat 21.00’den sonra su hariç hiçbir şey yenilip içilmemelidir.
• Düzenli kullanılan ilaçların testleri etkileyip, etkilemediği laboratuarımızdan öğrenilerek bu konunun doktorunuza danışılması önemlidir.

KÜLTÜRLER İLE İLGİLİ UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Bazı klinik örneklerin kültürün yapılmasının tanıda herhangi bir değeri yoktur. Bu nedenle kusmuk, yeni doğanın gastrik sıvısı, kolostomiden gelen örnek, göbek sürüntüsü, açlık mide suyu (tüberküloz dışı) gibi örneklerden kültür yapılması gereksizdir.

Yanık dokusu, dekübit yarası, perirektal apse, yüzeysel ağız ve periodontal lezyonlardan sürüntü örneği yerine, doku veya aspirasyon örneklerinin laboratuarımıza gönderilmesi uygundur.
Boğaz, balgam, bronkoalveolar lavaj (BAL), sevikal sürüntü, endotrakeal aspirat, prostat sıvısı, vajen sürüntüsü gibi örneklerden anaerob kültür yapılmamaktadır.

MİKROBİYOLOJİ İLE İLGİLİ ÖRNEK ALMADA GENEL KURALLAR

• Kültür ile ilgili örnekleri lütfen antibiyotik kullanmaya başlamadan önce aldırınız, aksi takdirde mikroorganizmaların üremesine engel olursunuz.
• Örneklerinizi aşağıda belirtildiği gibi alınız. İdrar örneklerini steril şartlarda almaya, balgam örneklerini tükürük ile karıştırmamaya özen gösteriniz.
• Laboratuara verdiğiniz örneklerde mutlaka barkod etiketi olup olmadığını ve barkod etiketi üzerindeki numara ile istek belgesinin üzerindeki numaranın tutup tutmadığını kontrol ediniz.
• Kültür için alınan örnekleri mümkün olan en kısa zamanda laboratuara ulaştırınız.

AEROB KÜLTÜR VE MANTAR KÜLTÜRLERİ

Boğaz Kültürü

Kültür alınmadan önce bir şey yememeye özen gösteriniz, eğer yemiş iseniz birkaç kez ağzınızı çalkaladıktan veya dişlerinizi fırçaladıktan sonra kültür aldırınız. Kültür alınırken eküvyonun (pamuklu çubuk) steril ucunun dile ve dişe değmemesi için ağzınızı iyice açmaya özen gösteriniz ve tükürük ile bulaş olmamasına dikkat ediniz. Boğaz kültürleri taşıyıcı bir besiyeri içine alınması nedeniyle 24 saate kadar bu ortamda bekleyebilmektedir. Ancak güneş ışığı altında kalmaması ve uygun ortamda tutulması çok önemlidir. Bu nedenle örnek alınır alınmaz en kısa zamanda laboratuara getiriniz.

Balgam Kültürü
Sabah ilk balgam örneğinin verilmesi en uygunudur. Ağız birkaç kez su ile çalkalandıktan ve diş fırçalandıktan sonra derin bir nefes alarak balgam çıkartmaya çalışınız. Çıkarttığınız balgamı tükürük ile bulaşmamaya özen göstererek laboratuardan aldığınız steril kaba koyarak teslim ediniz.

İdrar Kültürü
Kan Alma Biriminden aldığınız idrar kabı ve dezenfektanlı pamuk ve steril idrar kabı aldıktan sonra dezenfektanlı pamuk ile idrar yaptığınız bölgeyi temizleyiniz (Kadınlar için önden arkaya doğru, erkekler için ise ortadan başlayarak kenara doğru çepeçevre bir kez silmek yeterlidir). Dezenfektan kuruduktan veya kuru pamukla kurulandıktan sonra ilk gelen idrar dışarıya, orta kısmı steril idrar kabı içine ve son kısmı dışarıya atarak idrar veriniz. Kültür için verdiğiniz idrarı bir saatten fazla bekletmeden laboratuara getiriniz. Eğer beklemek zorunda iseniz mutlaka buzdolabında saklayınız.

Dışkı Kültürü
Kan Alma Biriminden aldığınız temiz bir kap içine (steril olması şart değil) dışkı örneğini koyup, ağzını iyice kapatınız ve laboratuara teslim ediniz veya steril eküvyon ile alınan dışkı örneğinin birkaç bölgesinden örnek alarak steril eküvyonlu besiyeri içine koyarak laboratuara veriniz.

Püy Kültürü
Doktor tarafından steril taşıyıcı besiyerleri içine veya  tüp içine alınan kültürleri en kısa zamanda laboratuara ulaştırınız.
Vajen ve üretral akıntı, BOS, konjuktiva kültür örneklerini, kültürü isteyen doktor tarafından alınan ve steril taşıyıcı besiyerine konan kültürleri en kısa zamanda laboratuara ulaştırınız.

• İdrar, boğaz, balgam ve kateter kültürleri: Üreme olmamışsa ve normal flora olarak çıkmış ise alındıktan bir gün sonra, üreme olmuş ise genellikle iki gün, nadiren üç-dört gün içinde,
• Dışkı, vajen, üretral akıntı ve burun kültürleri: Normal flora ise iki gün, üreme olmuş ise dört gün içinde,
Püy, BOS, parasentez, torasentez, perikard sıvısı, eklem sıvısı, konjuktiva, safra ve açlık mide suyu kültürleri: Üreme olmamış ise iki gün, üreme olmuş ise üç-dört gün içinde,
Tüberküloz Kültürü: 45 gün içinde,
ARB: Aynı gün içinde sonuçlandırılır.

SONUÇLARDA KULLANILAN TERİMLER

Normal Flora: Alınan örnekte normalde olması gereken mikroorganizmalardan başka üreme olmadığını göstermektedir.
Patojen bakteri üremedi: Doğal flora bakteri olan bölgelerden
(boğaz, dışkı, vajen vb.) alınan materyallerde olmaması, gereken bakterilerin üremediğini göstermektedir.

Kontaminasyon: İdrar örneğinin uygun bir şekilde alınmadığını ve gaita ile bulaş olduğunu göstermektedir.
Koloni: Bir bakteriden köken alan bakteri topluluğudur. İdrar kültürleri için koloni sayısı bildirilmektedir. Bir mililitre idrarda en az 100.000 koloni üremişse idrar yolu infeksiyonu olduğu söylenebilir. Ancak tedavi sırasında veya tedavi sonrasında alınan idrar kültürlerinde bir mililitrede 10.000–100.000 koloni olması da anlamlı kabul edilmektedir.
Püy: Vücuttaki herhangi bir bölgede bulunan irinli lezyonlar için kullanılmaktadır.
ARB (aside ve alkole dirençli basil): Genellikle tüberküloz basilini tanımlamakta kullanılır ve tüberküloz hastalığını saptamada kullanılacak birinci basamak testtir. ARB pozitif olması mutlaka tüberküloz hastalığını göstermez, beraberinde hastanın kliniği veya radyolojisinin tüberküloz ile uyumlu olması veya kültür pozitifliği de gerekmektedir. Çünkü tüberküloz dışındaki diğer mikobakteriler ve bazı mikroorganizmalar da ARB Pozitif görülebilir. ARB ( - ); ( + ); ( ++ ); (+++) veya (++++) şeklinde sonuç verilmektedir. ARB ( + ): örnekteki basil miktarının nadir olduğunu; ARB (++++) : örnekteki basil miktarının çok fazla olduğunu göstermektedir.

ÖRNEK TOPLAMASI

Lütfen örnek alma ile ilgili kurallara uyarak örnek alınız. Aksi takdirde hatalı sonuç çıkmasına neden olursunuz.

24 SAATLİK İDRAR TOPLAMASI

Doktorunuz 24 saatlik idrarda bazı testler istemiş ise idrarı tam ve doğru olarak toplanarak laboratuara teslim edilmesi için aşağıdaki kurallara uyulmalıdır.
Yirmi dört saatlik idrar toplamaya başlayacağınız sabah uyandıktan sonra ilk idrarı tuvalete boşaltınız. Bu andan itibaren tüm idrarınızı gündüz ve gece boyunca dikkatlice toplama kabına alarak idrar toplama işlemini tamamlayınız. Bekletmeden laboratuara getiriniz.

LABORATUARA ULAŞMAK İÇİN

Laboratuar hastanemizin saray binasının girişinde yer almaktadır. Kan alma birimleri ise poliklinik binasındadır.

DOKTOR KADROMUZ :  

Biyokimya Uzmanı

Uz.Dr. Hülya ÇERÇİ: hcerci@baltalimani.gov.tr

Uz.Dr. Noyhan TAŞKINER: noyhantaskiner@baltalimani.gov.tr  

Mikrobiyoloji Uzmanı
Uz. Dr. Belma KARATOKA: bkaratoka@baltalimani.gov.tr

Mikrobiyoloji Uzmanı
Uz. Dr.Aylin UĞURLU: @baltalimani.gov.tr