Ameliyathane Hemşireliği

Ameliyathane hemşireliği cerrahinin başlangıcından itibaren ayrı olan ve gelişen bir sürecin adıdır. Ameliyathane hemşireliği herşeyden önce bir yaşam biçimidir. Kişisel yeteneklerle beslenen, duygularla büyüyen ve eğitimle gelişen bir kavramdır.
Ameliyathane Hemşirelerimiz; çağdaş hemşirelik felsefesi ve kavramlarını özümseyen, ekip çalışması ve takım ruhuna sahip, kritik düşünme becerilerini kullanabilen, kendini ve çalışma arkadaşlarını sürekli geliştiren kişilerden oluşmaktadır.
Ameliyathane hemşireliği teknolojik gelişmeler doğrultusunda belirlenen standartlar ve prensipler doğrultusunda, anestezi sonrası uyandırma ünitesi, sirküle ve scrup hemşirelik hizmetleri olarak yürütülmektedir.