Acil Servis Hemşireliği

Acil Servis Hemşiresi ortopedik problem oluşmuş, teşhis konmamış ve acil girişime gereksinimi olan her yaştaki hasta/yaralı bireylerin acil ünitesine kabulünü sağlayan, gerekli hemşirelik bakımını etik kurallar çerçevesinde uygulayan hemşiredir.
Hastanemizin Acil Servisinde çalışan hemşirelerimiz; pratik ve seri çalışan, her türlü acil vakaya anında müdahale etme becerisine sahip, donanımlı, acil eğitim programlarından geçmiş acil bakım hemşiresi sertifikası olan, her türlü tıbbi girişimde bulunabilen, teknolojik gelişimleri takip eden eğitimli kişilerden oluşmaktadır.
Acil Servis Hemşiresi, hastaların hızlı fiziksel değerlendirilmesini yapar, verileri değerlendirir, sonuçları kaydeder. Aynı anda acil birimde bulunan olgular arasında öncelikleri belirler. Yatışına karar verilen hastaları ve ameliyata alınacak hastaları kurum içi transfer prosedürüne göre naklini gerçekleştirir