Hasta Yatış Dosyası İnceleme ve Öneri Komisyonu

Adı Soyadı

Görevi

Dr. Sebahattin ATAOĞLU

Başhekim Yardımcısı (Başkan)

M. Akif AŞANSU

Ort. ve Trav. Uzmanı

Emine GÜMÜŞ

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Emine YILMAZ

Kalite Yönetim Direktörü

Kutalmış ALBAYRAK

Asistan Doktor

Gülseren BÖLÜKBAŞ

Y. Bakım-Özel Servis Sorumlu Hemşiresi (Komisyon Sekreteri)