Çalışan Şikayet / Öneri Değerlendirme Ekibi

Adı Soyadı

Görevi

Dr. Sebahattin ATAOĞLU

Başhekim Yardımcısı ( Başkan)

Abdülbaki PALA

İdari ve Mali İşler Müdürü

Emine GÜMÜŞ

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Emine YILMAZ

Kalite Yönetim Direktörü

Nilay KUTLU

Psikolog (Ekip Sekreteri)