Bilgi Güvenliği Komitesi

Adı Soyadı

Görevi

Dr. Sebahattin ATAOĞLU

Başhekim Yardımcısı (Başkan)

Abdülbaki PALA

İdari ve Mali İşler Müdürü

Emine GÜMÜŞ

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Sadettin SALİHOĞLU

İdari ve Mali İşler Müd. Yard.

Dr. Kadir İlker YILDIZ

Ort. ve Trav. Uzmanı

Emine YILMAZ

Kalite Yönetim Direktörü

Gökhan KALAYSIZ

Bilgi işlem Sorumlusu (Komite Sekreteri)

Kazım ŞAHBUDAK

Arşiv Sorumlusu