Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği

İnsanların temel gereksinimleri birbirinin aynıdır, ancak birbirinin aynı iki insan yoktur. Bu nedenle hemşire,
hastanın gereksinimlerini o bireye özgü olarak
değerlendirip, uygun bakım vermelidir.
(Virginia Henderson)

Günümüzde toplumun sağlık gereksinimlerinin karşılanmasında, etkin ve verimli hizmet anlayışı ön plana çıkmıştır. Etkin ve verimli hizmet tüm sağlık çalışanlarının aynı doğrultuda ve standartta, bilimsel gelişmelere dayalı hizmet vermesi ile mümkündür. Etkin sağlık bakım hizmetini vermede hemşirenin rolü tartışmasız büyük önem taşımaktadır. Uluslar arası Hemşireler Konseyi (ICN) hemşireyi tanımlarken: "Bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirmeye yardım eden ve hastalık halinde iyileştirme ve rehabilite etmeye katılan, sağlık ekibinin tedavi edici ve eğitsel planlarının geliştirilmesi ve uygulamasına katkı sağlayandır". şeklinde ifade etmektedir.
Son yıllarda dünyada ve ülkemizde hemşirelik eğitim ve uygulamalarında köklü gelişmeler kaydedilmektedir. Ülkemiz açısından değerlendirdiğimizde, 2007 yılında değişen Hemşirelik Yasası ve 2011'de yayımlanan Hemşirelik Yönetmeliği mesleki gelişmelere önemli katkılar sağlamaktadır.
Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi Başhemşireliği olarak tüm bu gelişmeler ve toplumsal gereksinimler doğrultusunda, her zaman daha iyi hasta bakımını amaçlıyarak hareket ediyoruz. Amacımıza ulaşmak için profesyonelliği benimsemiş hemşireler olarak hastalarımızın hayatlarına dokunurken insana hizmet sunduğumuzu unutmuyoruz.

 

EĞİTİM HEMŞİRELİĞİ:
Sürekli eğitimin hemşirelik hizmetlerinin nitelikli hizmet sunumunda çok önemli bir yeri vardır. Bu bağlamda hastanemizde hizmet içi eğitimler, eğitim koordinatörü tarafından her yıl eğitim yılı sonunda "Eğitim Talep Formu” ile tüm hemşirelerin görüşü alınarak hazırlanır. Ayrıca Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi, Diyabet Eğitim Hemşiresi, Kalite Birimi, Hasta Hakları Birimi ile görüşülerek eğitim içeriğinde bu konulara da yer verilir.
Talepler doğrultusunda eğitim planları yapılır. Hazırlanan eğitim planları kliniklerle paylaşılır. Sorumlu hemşirelerden eğitimlere katılımlarının sağlanması istenir.
Hizmet içi eğitimlerde değerlendirme yapılır. Ve değerlendirmeler kayıt altına alınır. Her bir hemşirenin hangi eğitimleri aldığına dair mezuniyet sonrası eğitim karneleri oluşturulur ve hemşirelerin hizmet içi eğitimlere katılımı takıp edilir. Klinik bazında eğitimlerin sahaya yansıması konusunda gözlemlere önnem verilir. Geri bildirim uygulanır.

HİZMET İÇİ EĞİTİMLER
1-ORYANTASYON EĞİTİMİ
a-)GENEL ORYANTASYON EĞİTİMİ:
Hastanemize yeni başlayan personelin kuruma uyumunu kolaylaştırmak için 3 gün süreyle eğitim verilir. Eğitimleri tamamlayan personel çalışacağı bölümün sorumlusu eşliğinde çalışmaya başlar.


Oryantasyon Konuları :

 • Sağlık Bakanlığı Teşkilatı
 • Sağlık Bakım Organizasyonlarında Kalite Yönetim Sistemi
 • Etik ve Hasta Hakları
 • Afetlerde Sağlık Hizmetleri
 • Hastane Enfeksiyonları ve Atık Yönetimi
 • El Hijyeni
 • Kurumun Tanıtımı
 • İletişim
 • Devlet Malını Koruma ve Tasarruf Tedbirleri
 • Yasal Sorumluluklar ve Özlük Hakları
 • Hasta ve Çalışan Güvenliği
 • Kod Sistemleri

b-) HEMŞİRELİK HİZMETLERİ ORYANTASYON EĞİTİMİ ( MOD1-MOD 2) :
Genel oryantasyon eğitimi tamamlandıktan sonra yeni başlayan hemşire sayısı 10’nun üzerindeyse modül 1 ve modül 2 eğitimleri hizmet içi eğitim hemşiresi tarafından verilir. Eğitimde ön test – son test uygulanır. Başarılı olan hemşirelere katılım belgesi verilir.
Eğitim konuları:

 • İlaç Uygulamaları
 • Numune Toplama
 • Yatağa Bağımlı Hasta Bakımı
 • Solunum Yollarının Aspirasyonu
 • Kateter Bakımı
 • Şok ve Hemşirelik Bakımı
 • Sıvı Elektrolit Dengesizlikleri ve Hemşirelik Bakımı
 • Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu
 • Ağrı Yönetimi
 • Hasta Kabul ve Taburculuk
 • Hasta Eğitimi
 • Temel EKG
 • Total Kalca Protezi ve Hemşirelik Bakımı
 • Diz Protezi ve Hemşirelik Bakımı

c-) KLİNİKLERDE ORYANTASYON EĞİTİMİ: Kliniğe yeni başlayan hemşire, klinik sorumlu hemşiresi sorumluluğunda 15 gün boyunca girişimsel işlemleri, prosedürleri izleyerek hasta bakımı ve tedavi uygulamalarına katılır.
2- HİZMET İÇİ EĞİTİMLER
a- ) GENEL EĞİTİMLER:
Eğitim gereksinimi belirleme anket formu değerlendirilmesi sonucu hemşirelerin istekleri göz önünde tutularak, hemşire bilgi ve beceri düzeyini yükseltecek eğitimlere ve kalite biriminin istediği eğitimlere yer verilir. Eğitimler, konunun uzmanı ya da eğitici olmaya istekli hemşireler tarafından verilir.
b-) MÖDÜL 1,MÖDÜL 2 EĞİTİMLERİ
c-) KLİNİKLER EĞİTİM PROGRAMI : Her bir klinik kendi çalıştığı bölüme göre eğitim içeriği oluşturarak, bilgi ve beceri düzeyinin yükselmesini amaçlar.
3- YÖNETİCİ HEMŞİRE EĞİTİM PROGRAMI : Yönetici hemşirelerin gereksinimleri doğrultusunda hazırlanır.
4-YARDIMCI PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI: Yılda 3 kez olmak üzere aşağıdaki eğitimler verilir.

 • Genel Hastane Temizliği
 • Özel Alanların Temizliği
 • İzolasyon Önlemleri
 • Atık Yönetimi
 • El yıkama
 • Kalite Yönetim Sistemi
 • Hasta hakları
 • İletişim
 • Hasta taşıma –Transferi teknikler

 

Ayrıca; özel gün ve haftalarda da hizmet içi eğitimler yapılır.
Seminer kongre kurs gibi eğitimler takıp edilir. Katılım sağlanır ve kayıt altına alınır.