Hasta Sorumlulukları

1. Bilgi Verme: Hasta; mevcut şikayetleri, daha önce geçirdiği hastalıklar, bu hastalıklar sırasında hastaneye yatırılıp yatırılmadığı, uygulanan tedaviler, kullandığı ilaçlar ve sağlığı ile ilgili konularda doğru ve tam bilgi vermelidir.

Hasta, yetkili Hekime tedavi esnasında ve sonrasında durumunda meydana gelen, beklenmeyen değişiklikleri bildirmelidir.

Hasta, yapılacak işlemlerle ilgili olarak kendisinden beklenilenleri doğru olarak anlayıp anlamadığını bildirmelidir.

2. Önerilere Uyma: Hasta ilke olarak, tedavisinden sorumlu yetkili Doktorlar tarafından önerilen tedavi planına uymakla yükümlüdür. Hasta, yetkili Doktorun talimatları doğrultusunda Hemşirelerin ve ilgili sağlık personelinin bakım planını yerine getirmesini kabullenmekle yükümlüdür.

Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelme ve tedavinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunmalıdır.

3.Sağlık Kural ve Uygulamaları: Hasta, tedavi ve davranışı ile ilgili bulunduğu kuruluşun her türlü kural ve uygulamalarına uymalıdır.

Hastanın sağlık tarafından belirlenen kural ve uygulamalara uymaması, yapılan uyarıları dinlememesi, gereken tetkik ve tedaviyi yaptırmaması (hastalığının verdiği bilinç kaybı ve ağır halleri hariç) ve diğer hastaların şikayet ve rahatsızlığına sebep olması halinde yetkili hekimin ve kurum amirinin onayı ile sağlık kuruluşundan çıkarılabileceği hususunda hasta, sağlık kuruluşuna yatış aşamasında bilgilendirilmeli ve kendisi de uyacağını yazılı olarak taahhüt etmeli ve imzalamalıdır.

4. Saygı Gösterme: Hasta, diğer hastalar ve hastane personeli haklarını dikkate almak zorundadır.

Hasta, sağlık kuruluşu içinde hastaları rahatsız eden gürültü, duman ve ziyaretçi sayısının fazlalığı durumunda sağlık kuruluşunun alacağı tedbirlere uymalıdır.

5. Hasta Ziyaretçisi: Hastalar ziyaretçilerini, sağlık kuruluşu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde kabul etmelidir.

***Bilinci yerinde olan hasta, aşağıdaki hususlarda sağlık kuruluşu idaresine yardımcı olmalıdır:

  • Ziyaretçinin ve hastanın, herhangi bir şekilde, yiyecek ve içecek getirilmesini istememesi ve getirileni de kabul etmemesi.
  • Aynı anda mümkün olduğu kadar az ziyaretçi kabul etmesi.
  • Ziyaretçinin kendisine veya başka hastalara ait eşyaları kullanmaması ve hasta yataklarına oturulmasının engellenmesine yardımcı olması.

6. Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta iletişim birimine başvurma.