Hasta / Hasta Yakını Şikayet / Önerileri Değerlendirme Ekibi

Adı Soyadı

Görevi

Dr. İsmail ARABACI

Başhekim Yardımcısı ( Başkan)

Yusuf AKTAŞ

İdari ve Mali İşler Müdürü

Nurcihan KÖSEOĞLU

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Özlem UZUNER

Sağlık Otelciliği Müdürü

Abdulbaki PALA

İdari ve Mali İşler Müd. Yard.

Emine YILMAZ

Kalite Yönetim Direktörü

Aslı SARIBAL

Hasta İletişim Birim Sorumlusu (Ekip Sekreteri)