Hasta / Hasta Yakını Şikayet / Önerileri Değerlendirme Ekibi

Adı Soyadı

Görevi

Dr. İsmail ARABACI

Başhekim Yardımcısı ( Başkan)

Abdülbaki PALA

İdari ve Mali İşler Müdürü

Emine GÜMÜŞ

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Emine YILMAZ

Kalite Yönetim Direktörü

Semra DİNÇ

Hasta İletişim Birim Sorumlusu (Ekip Sekreteri)