Tranfüzyon Komitesi

Adı Soyadı

Görevi

Dr.Belma KARATOKA

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı (Başkan)       

Dr. İsmail ARABACI

Başhekim Yardımcısı

Dr. A. İlhan Bayhan

Ort. ve Trav. Uzmanı

Dr. Gökhan ERDUR

Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Özlem ULUYAVUZ

Anes. ve Reanimasyon Uzmanı

Dr. Halil FEYİZOĞLU

Dahiliye Uzmanı

Dr. Seher ERBAKAN

Pediatri Uzmanı

Nurcihan KÖSEOĞLU

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Emine YILMAZ

Kalite Yönetim Direktörü

Nuran COBUTOĞLU

Saray Üst Kat Sorumlu Hemşiresi

Melike TURHAN

Saray Alt Kat Sorumlu Hemşiresi

Gülseren BÖLÜKBAŞ

Yoğun Bakım-Özel Servis Sorumlu Hemşiresi

Pınar DURMUŞ

Hemovijilans Sorumlusu

Ayşe TOPAKKAYA

Transfüzyon Merkezi Sorumlusu (Komite Sekreteri)

Nurten SOFTA

İstatistik Birimi