Anket Değerlendirme Ekibi

Adı Soyadı

Görevi

Prof. Dr. Mehmet Akif KAYGUSUZ

Hastane Yöneticisi/Başhekim (Başkan)

Dr. Sebahattin ATAOĞLU

Başhekim Yardımcısı

Dr. İsmail ARABACI

Başhekim Yardımcısı

Abdulbaki PALA

İdari ve Mali İşler Müdürü

Emine GÜMÜŞ

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Emine YILMAZ

Kalite Yönetim Direktörü

Kalbiye MEMİŞ

Kalite Birimi (Ekip Sekreteri)