Arşiv Ayıklama ve İmha Komisyonu

Adı Soyadı

Görevi

Dr. İsmail ARABACI

Başhekim Yardımcısı ( Başkan )

Sevda UZUN DIRVAR

İdari ve Mali İşler Müd. Yard.

Abdülbaki PALA

İdari ve Mali İşler Müd. Yard.

Sadettin SALİHOĞLU

İdari ve Mali İşler Müd. Yard.

Atiye AYDIN

Sağlık Bakım Hizmetleri Müd. Yard.

Kazım ŞAHBUDAK

Arşiv Sorumlusu

Yunus DİREK

Tıbbi Sekreter (Komisyon Sekreteri)