Arşiv Ayıklama ve İmha Komisyonu

Adı Soyadı

Görevi

Dr. İsmail ARABACI

Başhekim Yardımcısı ( Başkan )

Abdülbaki PALA

İdari ve Mali İşler Müdürü

Emine GÜMÜŞ

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Sadettin SALİHOĞLU

İdari ve Mali İşler Müd. Yard.

Kazım ŞAHBUDAK

Arşiv Sorumlusu

Yunus DİREK

Tıbbi Sekreter (Komisyon Sekreteri)