Levent Semt Polikliniği Bina Turu Ekibi

Adı Soyadı

Görevi

Abdulbaki PALA

İdari ve Mali İşler Müd. Yard. ( Başkan)

Dr. Arif KABA

KBB Uzm.-Sorumlu Hekim

Nermin YALÇIN

Sorumlu Hemşire (Ekip Sekreteri)

Rahmi COŞKUN

Teknik Servis Sorumlusu

Şeref ÜSTÜN

Güvenlik Görevlisi