Kalite Yönetim Birimi

BAŞHEKİM YARDIMCISI
Dr. Sebahattin ATAOĞLU

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
Emine YILMAZ

KALİTE  YÖNETİM BİRİMİ ÇALIŞANI 
Kalbiye MEMİŞ